Kurumsal

ANASAYFA Kurumsal

ŞİRKET PROFİLİ

16 yıldır, yurt içinde ve dışında Denizcilik, Enerji ve Endüstri Sektörlerinde HVAC Tesisatı, konusunda mühendislik-üretim-montaj alanlarında hizmet veren TEMSA MÜHENDİSLİK, kaliteli, hızlı ve çözüm odaklı iş üretmeyi misyon edinmiştir. Bünyesinde bulunan HVAC alanında ki profesyonel ekibi ile güncel teknolojiyi ve sektöründeki her türlü gelişmeyi yakından takip ederek dünya standartlarına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı projelerini başarıyla tamamlamış ve tamamlamaya devam etmektedir.

Profesyonel iş yaklaşımımız; yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın asla taviz vermediği ilke ve değerler olan insana, topluma ve çevreye saygı, dürüstlük, verimlilik ve müşteri odaklı çalışma bilincine dayanmaktadır.  Bu sayede TEMSA MÜHENDİSLİK, kısa süre içerisinde yakaladığı  büyüme hızıyla sektörde kendisine saygın bir yer edinmiş ve tercih edilen bir firma olmuştur.

MİSYON POLİTİKAMIZ

Uzun seneler boyunca çalıştığı projelerde işini titizlik ile yaparken aynı zamanda karşılaştığı sorunları iyi analiz ederek, bunlara çözüm oluşturup iyileştirmek ve en iyi hizmeti vermektir. Sahip olduğu ekibinde yer alan yöneticisinden sahadaki personeline kadar eğitimli, liyakat sahibi ve yaptığı işe değer veren personel yetiştirmek ve firmada sürekliliğini sağlamaktır.

Hazırlamış olduğu projelerde bilgisayar destekli mühendislik ve ürün bilgisi sayesinde müşterisi için optimum çözümü sunmaktadır. Konusuyla ilgili yurt içi ve dışındaki seminer ve eğitimlere katılarak günceli sürekli takip eden bir ekip ile çalışmaktadır. "Önce İş Güvenliği"  ilkesinden hareketle, ekibini iş kazası meslek hastalıklarından koruyacak faaliyetlerini sürdürmektedir.


ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

TEMSA MÜHENDİSLİK, sürdürdüğü hizmet faaliyetlerinde, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek en önemli hedefidir.

TEMSA MÜHENDİSLİK, faaliyetlerinin, çevre ile ilgili hususlarda ülkemizde veya çalışılan ülkelerde ki yasal zorunluluklara, uymayı taahhüt eder.

TEMSA MÜHENDİSLİK, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.

TEMSA MÜHENDİSLİK, çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek, sürekli iyileştirir.


İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

TEMSA MÜHENDİSLİK, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için lüzumlu olan işlemleri yapmayı, bu işlemleri sağlamak için gerekli araçları noksansız olarak bulundurmayı hedef ilke olarak benimsediğinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda 'önce güvenlik' ilkesine inanarak yaklaşmaktadır. Bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine  ilişkin kurallara kesinlikle riayet edeceklerdir. Çünkü hiç bir iş, çalışanlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.

TEMSA MÜHENDİSLİK, ülkemizde ki veya çalışılan ülkelerdeki yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına, (kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere) uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere uymayı taahhüt etmektedir. TEMSA MÜHENDİSLİK, faaliyetleri sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi vazgeçilmez öncelikli hedefi olarak kabul etmektedir. Doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.

TEMSA MÜHENDİSLİK, İSG faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını sürdürerek sürekli olarak iyileştirme yapacak, böylelikle tehlikeleri minimuma indirecektir.


2020  HEDEFLERİMİZ

  1. Gemi Havalandırma alanındaki ürünlerimize en az üç yeni çeşidin eklenmesi,
  2. Üretim proseslerimize en az iki teknolojik yeniliğin katılması,
  3. %15 oranında, bir önceki yıla göre, üretim kapasitesi artırımının yapılması,
  4. %20 oranında iç ve dış pazarda müşteri sayısının artırılması,
  5. Sosyal Medya ve internetin etkileşim yönünün kullanması,
  6. Dijital pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi.