Kurumsal

ANASAYFA Kurumsal

ŞİRKET PROFİLİ

TEMSA ENDÜSTRİYEL MÜHENDİSLİK, başarıların getirdiği öz güven ve müşterilerimizin duyduğu güven sayesinde karasal endüstri alanında da HVAC projeleri üretmiş ve bu sektöre de hakim olduğunu ispatlamıştır. Tescilli markası “TEM-AIR” ile kendi uygulamalarını geliştirmekte ve değerli müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. 


MİSYON - KALİTE POLİTİKAMIZ

Endüstriyel HVAC uygulamalarımızın başta Türkiye olmak üzere tüm dünya standartlarının ötesinde olmasına gayret ederek işimizde en iyi olmak ve gelişime liderlik etmek, tüm ürün, sistem ve uygulamalarımızı ISO ve BSI standartlarında sertifikalandırmak ve tüm çalışanlarımıza bu ilke ve hedefleri benimsetmek ANA POLİTİKAMIZ'dır.


ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

TEMSA MÜHENDİSLİK, sürdürdüğü hizmet faaliyetlerinde, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek en önemli hedefidir. 

TEMSA MÜHENDİSLİK, faaliyetlerinin, çevre ile ilgili hususlarda ülkemizde veya çalışılan ülkelerde ki yasal zorunluluklara, uymayı taahhüt eder.

TEMSA MÜHENDİSLİK, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır. 

TEMSA MÜHENDİSLİK, çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek, sürekli iyileştirir.


İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

TEMSA MÜHENDİSLİK, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için lüzumlu olan işlemleri yapmayı, bu işlemleri sağlamak için gerekli araçları noksansız olarak bulundurmayı hedef ilke olarak benimsediğinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda 'önce güvenlik' ilkesine inanarak yaklaşmaktadır. Bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle riayet edeceklerdir. Çünkü hiç bir iş, çalışanlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir. 

TEMSA MÜHENDİSLİK, ülkemizde ki veya çalışılan ülkelerdeki yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına, (kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere) uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere uymayı taahhüt etmektedir. 

TEMSA MÜHENDİSLİK, faaliyetleri sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi vazgeçilmez öncelikli hedefi olarak kabul etmektedir. doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır. 

TEMSA MÜHENDİSLİK, İSG faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını sürdürerek sürekli olarak iyileştirme yapacak, böylelikle tehlikeleri minimuma indirecektir.


2021 HEDEFLERİMİZ

  1. Ürün gamımıza en az üç ürün çeşidinin eklenmesi 
  2. Üretim proseslerimize en az üç teknolojik yeniliğin katılması .
  3. %15 oranında, bir önceki yıla göre, üretim kapasitesi artırımının yapılması 
  4. %20 oranında iç ve dış pazarda müşteri sayısının artırılması 
  5. Sosyal Medya ve internetin etkileşim yönünün kullanması 
  6. Dijital pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi.